Krok po kroku, jak przebiega proces szybkiego rozwodu oraz co należy zrobić przed jego rozpoczęciem.

0
(0)

rozwódKrok 1: Podjęcie decyzji o rozwodzie

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o rozwodzie jest zawsze trudnym procesem, który wymaga przemyślenia i poważnej refleksji. Oto kilka kroków, które mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji:

 1. Rozważ powody, dla których chcesz się rozwieść. Czy jest to spowodowane konkretnym wydarzeniem, czy też jest to wynik stopniowego pogarszania się Waszej relacji? Co dokładnie przyczyniło się do Twojej decyzji?
 2. Skonsultuj się z terapeutą lub doradcą. Osoby te mogą pomóc Ci przeanalizować swoje uczucia i podjąć decyzję na podstawie Twoich wartości i celów życiowych.
 3. Rozmawiaj z partnerem. Przeprowadzenie szczerej rozmowy z Twoim partnerem na temat Twoich obaw i frustracji może pomóc Wam zrozumieć, czy i jakie zmiany należy wprowadzić w Waszej relacji.
 4. Przemyśl konsekwencje. Rozwód może mieć poważne konsekwencje finansowe i emocjonalne, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich dzieci, jeśli je masz. Upewnij się, że jesteś gotowy na takie konsekwencje.
 5. Podejmij decyzję. Po dokładnym przemyśleniu wszystkich aspektów i konsultacji z terapeutą lub doradcą, zdecyduj, czy chcesz podjąć kroki w kierunku rozwodu.

Pamiętaj, że podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudnym i emocjonalnym procesem, ale zdecydowanie może być pozytywnym krokiem dla Twojego życia i zdrowia psychicznego, jeśli jest to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego partnera.

Krok 2: Zbieranie dokumentów

Przed rozpoczęciem procedury rozwodowej ważne jest, aby zebrać wszystkie dokumenty dotyczące małżeństwa, ponieważ będą one potrzebne do podjęcia decyzji odnośnie podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi i innych kwestii związanych z rozwodem. Oto lista niektórych dokumentów, które powinny być zebrane przed podjęciem procedury rozwodowej:

 1. Akt ślubu – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa, który będzie potrzebny do złożenia wniosku o rozwód.
 2. Dokumenty dotyczące dzieci – jeśli małżonkowie mają dzieci, konieczne jest zebranie dokumentów takich jak akty urodzenia, orzeczenia sądu dotyczące opieki i wychowania, dokumenty potwierdzające opłacanie alimentów, itp.
 3. Dokumenty dotyczące nieruchomości, samochodów, itp. – jeśli małżonkowie posiadają wspólne nieruchomości, samochody lub inne mienie, konieczne jest zebranie dokumentów potwierdzających ich posiadanie i wartość.
 4. Umowy dotyczące majątku – jeśli małżonkowie podpisali umowę dotyczącą podziału majątku lub mają umowę przedślubną, konieczne jest zebranie takiej dokumentacji.
 5. Dokumenty dotyczące dochodów i wydatków – dokumenty takie jak deklaracje podatkowe, wyciągi z kont bankowych, faktury, rachunki itp. mogą pomóc określić wysokość dochodów i wydatków małżonków, co jest ważne przy ustalaniu alimentów i podziału majątku.

Ważne jest, aby zebrane dokumenty były aktualne i dokładne, ponieważ będą one podstawą do podejmowania ważnych decyzji dotyczących rozwodu.

Krok 3: Wyszukanie odpowiedniego adwokata

Znalezienie odpowiedniego adwokata jest ważnym krokiem w procesie rozwodowym. Oto kilka wskazówek, które pomogą w wyszukaniu odpowiedniego adwokata:

 1. Poszukiwanie adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych – adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych będzie miał większe doświadczenie i wiedzę na temat specyfiki tego typu spraw.
 2. Sprawdzenie opinii innych osób – warto zapytać znajomych lub rodzinę, czy znają adwokata, którego mogliby polecić. Opinie innych mogą pomóc w wyborze odpowiedniego adwokata.
 3. Wyszukiwanie adwokata online – dzisiaj wiele kancelarii adwokackich ma swoje strony internetowe, na których można znaleźć informacje o adwokatach specjalizujących się w sprawach rozwodowych oraz ich doświadczeniu.
 4. Rozmowa z potencjalnym adwokatem – warto umówić się na spotkanie z adwokatem przed podjęciem decyzji. W trakcie rozmowy można porozmawiać o swojej sytuacji, zadawać pytania

Krok 4: Złożenie wniosku o rozwód

Złożenie wniosku o rozwód jest procesem, który zwykle wymaga pomocy adwokata, ponieważ wymaga on wypełnienia specjalnego formularza i zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Poniżej przedstawiam krótki przewodnik dotyczący złożenia wniosku o rozwód:

 1. Wybierz odpowiedniego adwokata – Najlepiej wybierz adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Adwokat ten będzie mógł udzielić Ci porady dotyczącej procedury oraz pomóc w zebraniu wymaganych dokumentów.
 2. Przygotuj dokumenty – Do złożenia wniosku o rozwód wymagane są dokumenty, takie jak akt małżeństwa, dokumenty potwierdzające posiadanie wspólnego majątku oraz ewentualne dokumenty dotyczące opieki nad dziećmi. Adwokat powinien pomóc Ci w zebraniu tych dokumentów.
 3. Wypełnij formularz – Adwokat na podstawie zebranych dokumentów wypełni formularz wniosku o rozwód. Wniosek ten zawiera informacje dotyczące Twojego małżeństwa, takie jak datę zawarcia małżeństwa, dane osobowe małżonków, informacje na temat dzieci i wspólnego majątku.
 4. Złożenie wniosku w sądzie – Adwokat złoży wniosek o rozwód w sądzie. Złożenie wniosku o rozwód wiąże się z opłatami sądowymi, które są uzależnione od rodzaju wniosku i wysokości dochodów.

Po złożeniu wniosku o rozwód, sąd wyznaczy termin rozprawy, na której zostaną rozpatrzone okoliczności związane z rozwodem. Może to obejmować rozstrzygnięcia dotyczące podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi i innych kwestii związanych z małżeństwem.

Krok 5: Przyznanie terminu rozprawy

Zazwyczaj po złożeniu wniosku o rozwód, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. W tym czasie strony mają czas na przedstawienie swoich argumentów i uzasadnień przed sądem. Czas oczekiwania na rozprawę może się jednak wydłużyć w przypadku sporów pomiędzy stronami dotyczących m.in. podziału majątku, opieki nad dziećmi czy wysokości alimentów.

Warto jednak pamiętać, że termin rozprawy może zostać przesunięty w przypadku, gdy któryś z małżonków nie jest w stanie stawić się na rozprawie z powodu choroby, innych ważnych okoliczności lub z innych powodów. W takim przypadku sąd może wyznaczyć nowy termin rozprawy.

Ostatecznie, czas oczekiwania na rozprawę zależy od indywidualnych okoliczności danego przypadku i nie da się określić dokładnego czasu oczekiwania. Warto jednak skonsultować się z adwokatem, który będzie mógł udzielić bardziej szczegółowych informacji na temat procesu rozwodowego i czasu oczekiwania na rozprawę.

Krok 6: Rozprawa rozwodowa

Podczas rozprawy rozwodowej strony przedstawiają swoje stanowiska wobec rozwodu. Sąd, na podstawie zebranych dowodów i argumentów, decyduje o warunkach rozwodu, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty oraz wszelkie inne kwestie związane z małżeństwem.

Podczas rozprawy rozwodowej sąd zwykle przeprowadza przesłuchanie obu małżonków, aby uzyskać informacje na temat powodów rozwodu, życia rodzinnego, sytuacji finansowej, opieki nad dziećmi itp. Ponadto, sąd może przeprowadzić przesłuchanie świadków, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających określone fakty.

Na podstawie zebranych dowodów, sąd wydaje wyrok rozwodowy. Wyrok ten określa, że małżeństwo zostaje rozwiązane i na jakich warunkach. Wyrok może także określić, jakie środki ostrożności mają zostać nałożone na jedno lub obu małżonków, takie jak zakaz zbliżania się do drugiej osoby lub zakaz wyprowadzenia dziecka za granicę.

Warto pamiętać, że sąd stara się znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron, a zwłaszcza dla dzieci, jeśli są obecne. Decyzje sądu dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów są ostateczne i wiążące dla obu małżonków.

Po wydaniu wyroku rozwodowego strony mają prawo złożyć apelację do wyższej instancji, jeśli uważają, że wyrok był niesprawiedliwy lub że sąd popełnił błąd proceduralny.

Krok 7: Zakończenie małżeństwa

Po wydaniu wyroku rozwodowego, małżeństwo zostaje oficjalnie zakończone.

Czas trwania procesu szybkiego rozwodu zależy od wielu czynników, w tym od obłożenia sądów. W Polsce, w przypadku szybkiego rozwodu, cały proces może trwać od 1 do 3 miesięcy.

Podsumowując, przed przystąpieniem do szybkiego rozwodu należy podjąć dobrze przemyślaną decyzję, zebrać potrzebne dokumenty, znaleźć odpowiedniego adwokata, złożyć wniosek o rozwód w sądzie, uczestniczyć w rozprawie rozwodowej i czekać na wydanie wyroku.

Czy artykuł był pomocny?

Kliknij na gwiazdkę aby dać ocenę

średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Brak ocen. Bądź pierwszy!