Dodatek osłonowy 2024

2
(1)

Wprowadzenie

Temat dodatku osłonowego na rok 2024 stanowi zagadnienie złożone i pełne zmian. W artykule tym rozpatrzymy pytania dotyczące wysokości dodatku, terminów składania wniosków oraz procedur związanych z tą formą wsparcia finansowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy na rok 2024?

dodatek osłonowy
dodatek osłonowy

Odpowiedź brzmi: imponujące 822,25 zł. Wnioski można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., zarówno osobiście, jak i za pomocą platformy ePUAP. Planuje się wypłatę do końca czerwca 2024 r.

Nowe Wyzwania: Wzór Wniosku i Limity Dochodów

Kiedy pojawi się nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy? Od kiedy MOPS i GOPS będą przyjmować wnioski? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w kontekście nowelizacji ustawy o wsparciu odbiorców energii. Wniosek trzeba złożyć w gminie (MOPS albo GOSP) do końca kwietnia 2024 r., istnieje także opcja składania go przez ePAUP. Limity dochodów to 1500 zł i 2100 zł.

Jak obliczyć dodatek osłonowy na rok 2024? – Procedura Obliczania Dodatku

To proces skomplikowany. Wzór obejmuje wartość dodatku z poprzednich lat oraz kwotę waloryzacji wskaźnikiem 14,4%. Całość dzielimy przez 2, bowiem dodatek na 2024 r. stanowi połowę dodatku osłonowego z 2022 r.

(Wartość dodatku osłonowego z 2022 roku + kwota waloryzacji x 14,4%) / 2

Wysokość Dodatku osłonowego w Praktyce

Po zastosowaniu wzoru, dodatek w 2024 r. prezentuje się zróżnicowanie:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 400 zł),
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 600 zł),
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 850 zł),
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego co najmniej 6 osobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 1150 zł).

Podwyższony Dodatek Osłonowy: Kiedy Przysługuje?

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy, zależny od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatek podwyższony przysługuje również tym, którzy opalają domy węglem, nawet mieszkańcom bloków, o ile kotłownia działa na węgiel.

 

dodatek osłonowyJakie są Kwoty Podwyższonego Dodatku Osłonowego?

Uwaga przepisy przewidują spore zmiany także dla podwyższonego dodatku osłonowego:

 1. Dla Jednoosobowych Domów: Stawka teraz to 286 zł. Trochę mniej niż poprzednio, bo w 2022 i 2023 wynosiła 500 zł. To oznacza zmianę, prawda?

 2. Dla Gospodarstw 2-3 Osobowych: Teraz będą otrzymywać 429 zł. Wcześniej było 750 zł. Zdecydowanie zgrabny zastrzyk finansowy!

 3. Dla Rodzin 4-5 Osobowych: Zobacz to! 607,75 zł w porównaniu do wcześniejszych 1062,50 zł. Zaskakujące, prawda?

 4. Dla Dużych Gospodarstw, 6 Osób i Więcej: Jeśli masz co najmniej 6 osób, to teraz dostaniesz 822,25 zł. Poprzednio było aż 1437,50 zł. To naprawdę zmiana warta uwagi!

A to jeszcze nie wszystko! Podwyższony dodatek osłonowy teraz przysługuje nie tylko tym, którzy opalają swoje domy węglem, ale również mieszkańcom bloków, o ile kotłownia działała na węgiel. Czyż to nie rewelacyjne?

Jak Składać Wniosek o dodatek Osłonowy?

Najlepszym i najszybszym sposobem jest złożenie przez ePUAP do czego serdecznie zachęcamy.

Dodatkowe Informacje

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel, co stanowi istotną swobodę dla beneficjentów. Nie istnieje żaden ustawowy cel spożytkowania tych środków.

Często Zadawane Pytania (FAQ) Dodatek Osłonowy na rok 2024

1. Co to jest dodatek osłonowy?

 • Odpowiedź: Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie reaktywowane na rok 2024, mające na celu wsparcie finansowe w obliczu wysokiej inflacji. Przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego i złożonego wniosku do końca kwietnia 2024 r.

2. Jakie są kluczowe daty związane z dodatkiem osłonowym w 2024 r.?

 • Odpowiedź: Wnioski można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata planowana jest do końca czerwca 2024 r. Wzór wniosku będzie dostępny pod koniec grudnia 2023 r.

3. Kto może otrzymać dodatek osłonowy w 2024 r.?

 • Odpowiedź: Dodatek przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (1500 zł/2100 zł) oraz tym który złożą wniosek do końca kwietnia 2024 r. Gospodarstwo domowe jednoosobowe oraz wieloosobowe mają różne limity dochodów.

4. Czy dodatek można otrzymać więcej niż raz na jeden adres?

 • Odpowiedź: Tak, ale podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, problemem może być możliwość otrzymania kilku dodatków na jedno gospodarstwo.

5. Jakie były cele dodatku osłonowego w 2022 r.?

 • Odpowiedź: Dodatek chronił przed wysokimi cenami energii, szczególnie węgla. W 2024 r. ma na celu ochronę przed skutkami inflacji.

6. Czy limity dochodowe na 2024 r. zostały zmienione?

 • Odpowiedź: Limity dla dodatku osłonowego pozostają na poziomie 1500 zł i 2100 zł. Wartość dodatku została zwaloryzowana o 14,4%.

7. Jak oblicza się dodatek osłonowy na 2024 r.?

 • Odpowiedź: Dodatek oblicza się na podstawie wzoru uwzględniającego wartość dodatku z 2022 r. i waloryzację. Jest to połowa świadczenia z 2022 r.

8. Czy zasiłki rodzinne wliczają się do dochodu?

 • Odpowiedź: Nie, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne nie wliczają się do dochodu.

9. Czy osoby wynajmujące mieszkania są uprawnione do dodatku osłonowego?

 • Odpowiedź: Tak, każda osoba może ubiegać się o dodatek niezależnie od formy zamieszkania czy własności mieszkania.

10. Czy osoba przebywająca w domu opieki może otrzymać dodatek osłonowy?

 • Odpowiedź: Osoby przebywające w domu opieki nie są objęte dodatkiem osłonowym, chyba że spełniają kryteria tworzenia gospodarstwa domowego.

11. Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu składania wniosku?

 • Odpowiedź: Wniosek o dodatek osłonowy musi być złożony do 30 kwietnia 2024 r. Brak możliwości otrzymania dodatku po upływie tego terminu. Wnioski można składać w gminie (MOPS lub GOPS), również przez internet.

12. Czy trzynastka i czternastka wliczają się do limitów dochodowych?

 • Odpowiedź: Nie, trzynastka i czternastka nie wchodzą w skład limitów 1500 zł i 2100 zł. Są zwolnione z uwzględniania przy obliczaniu kryterium dochodowego.

13. Czy wartość dodatku osłonowego może się zmieniać w przypadku dochodów powyżej limitów?

 • Odpowiedź: Tak, wartość dodatku będzie stopniowo maleć w przypadku dochodów przekraczających limity, z zachowaniem zasady “złotówka za złotówkę”.

14. Czy dodatek osłonowy może być wypłacany więcej niż raz w 2024 r.?

 • Odpowiedź: Dodatek jest jednorazowy na I połowę 2024 r., jednak nie wyklucza się możliwości powtórzenia w II połowie 2024 r., wraz z ewentualnym przedłużeniem limitów “taniego prądu” po 30 czerwca 2024 r.

15. Czy mieszkańcy bloków z kotłownią na węgiel mogą otrzymać podwyższony dodatek osłonowy?

 • Odpowiedź: Tak, podwyższony dodatek przysługuje także osobom opalającym domy węglem, w tym mieszkańcom bloków, gdy kotłownia była na węgiel.

16. Jak określana jest liczba osób w gospodarstwie domowym?

 • Odpowiedź: Liczebność gospodarstwa określa się we wniosku o wypłatę dodatku, wskazując osoby tworzące gospodarstwo domowe.

17. Czy wynajmujący mieszkanie i jego lokator mogą składać osobne wnioski o dodatek osłonowy?

 • Odpowiedź: Osoba składająca wniosek jako pierwsza otrzyma dodatek, jeśli dotyczy on gospodarstwa wieloosobowego. Jedna osoba może być tylko w jednym gospodarstwie domowym.

18. Jakie są kary za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku?

 • Odpowiedź: Złożenie fałszywego oświadczenia w wniosku grozi sankcjami karnymi. Poprawność wniosków jest weryfikowana przez pracowników gmin.

19. Jakie dokumenty są potrzebne do składania wniosku o dodatek osłonowy?

 • Odpowiedź: Dokładna lista dokumentów może się różnić w zależności od gminy. Warto skontaktować się z odpowiednimi służbami, ale zazwyczaj potrzebne są dokumenty potwierdzające dochody.

20. Czy osoba otrzymująca zasiłek opiekuńczy może skorzystać z dodatku osłonowego?

 • Odpowiedź: Osoby otrzymujące zasiłki opiekuńcze nie są wyłączone z możliwości uzyskania dodatku osłonowego, jeśli spełniają kryteria dochodowe i tworzą odpowiednie gospodarstwo domowe.

Czy artykuł był pomocny?

Kliknij na gwiazdkę aby dać ocenę

średnia ocena 2 / 5. Liczba ocen: 1

Brak ocen. Bądź pierwszy!